Arvoisa kiinteistön omistaja ja vaskiveden kylän asukas/ vapaa-ajan asukas

Vaskiveden kylä on toistaiseksi säilyttänyt elinvoimaisuutensa, mutta asukas- ja lapsiluku on laskusuunnassa, kuten muuallakin alueen kyläkunnissa. Kylässä on huoltoasema-minimarket, kahvila-ravintola, kesämaksiini, sekä pääasiassa maatalouden ja metsätalouden yritystoimintaa. Vaskiveden koulu/päiväkotiryhmä on juuri tehty mittava peruskorjaus, joten toistaiseksi olemme luottavaisia, että koulu 1–6 luokat kylässä säilyvät keskipitkällä aikajänteellä.

Jotta kylän elinvoimaisuus, sekä koulun ja palveluiden jatkuminen voidaan varmistaa, kylään tarvitaan lisää asukkaita ja lapsiperheitä. Nuoret ja lapsiperheet, sekä myös osa varttuneemmasta väestä eivät välttämättä halua sitoutua asunnon omistamiseen, mutta ovat kuitenkin kiinnostuneita ekologisesta hiilineutraalista asumisesta, yhteisöllisyydestä, maaseudun rauhasta, etätyömahdollisuuksista ja työpajatyyppisistä työtiloista toimivine yhteyksineen. Kun tähän yhdistetään mahdollisuus luontoharrastukseen, kalastukseen, veneilyyn, sekä toimivat peruskorjatut päivähoito- ja koulutilat, niin vetovoima Vaskivedelle on olemassa.

Vaskiveden kyläyhdistykselle on myönnetty rahoitus hankkeeseen, jonka tavoitteena on selvittää mahdollisuus rakentaa kylään osuuskuntamuotoisesti 10 lapsiperheille suunnattua omakotitaloa, sekä niihin liittyvät yhteisö- ja yhteistyötilat. Mahdolliseksi rakennuspaikaksi on valikoitunut Vaskiveden rivitalojen takana oleva peltoalue, kooltaan noin 4,7 ha. Alueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava, ja aiesopimus maanomistajien kanssa on allekirjoitettu, joten suunnittelu alueella siltä osin on mahdollista. Aiottu rakentaminen sijoittuu Vaskiveden oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaiselle AT alueelle, joka on osoitettu kaavassa pientaloasutuksen alueeksi 2000 m2 minimitonttikoolla. Kiinteistön välittömälle ranta-alueelle ei kohdistu rakentamista.

Haluamme, toimia hankkeen suhteen hyvässä yhteistyössä ja avoimesti koko kylän kanssa. Tällä viikolla tiedotamme alueen lähimpiä maanomistajia, vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita. Tavoitteena on, että heti kun koronatilanne sen sallii, järjestämme aiheesta avoimen infotilaisuuden.

Te alueen maanomistajat ja kyläläiset olette erittäin tärkeässä roolissa ja toivomme Teidän suhtautuvan tähän hankkeeseen suotuisasti, sillä toteutuessaan ja onnistuessaan tällä on merkittävä vaikutus kylän säilymiseen elinvoimaisena.

Kerromme mielellämme asiasta lisää:

Tapani Heinonen
0400 177 822

Juha Heinämäki
044 775 2836