Lausunnot saatu

Kaikki pyydetyt lausunnot on saatu ja niihin voi tutustua ”Lausunnot” sivulla.

Vaskiveden ekologisen yhteisökylän suunnittelu käynnistyi

Poko ry on myöntänyt Vaskiveden kyläyhdistykselle rahoituksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on selvittää mahdollisuus rakentaa osuuskuntamuotoisesti Vaskiveden kylälle kymmenelle lapsiperheelle suunnattu omakotitaloalue yhteisö- ja yhteistyötiloineen. Rakennuspaikaksi on valikoitunut Vaskiveden rivitalojen takana oleva noin 4,7 ha peltoalue. Aiesopimus maanomistajan kanssa on allekirjoitettu, joten hanke on voitu käynnistää. Aiottu rakentaminen sijoittuu Vaskiveden oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaiselle AT-alueelle, joka mahdollistaa pientaloasutuksen 2000 m2:n minimitonttikoolla. Suunnittelualueeseen kuuluvalle ranta-alueelle ei kohdistu rakentamista.

Arvoisa kiinteistön omistaja ja vaskiveden kylän asukas/ vapaa-ajan asukas

Vaskiveden kylä on toistaiseksi säilyttänyt elinvoimaisuutensa, mutta asukas- ja lapsiluku on laskusuunnassa, kuten muuallakin alueen kyläkunnissa. Kylässä on huoltoasema-minimarket, kahvila-ravintola, kesämaksiini, sekä pääasiassa maatalouden ja metsätalouden yritystoimintaa. Vaskiveden koulu/päiväkotiryhmä on juuri tehty mittava peruskorjaus, joten toistaiseksi olemme luottavaisia, että koulu 1–6 luokat kylässä säilyvät keskipitkällä aikajänteellä.

Jotta kylän elinvoimaisuus, sekä koulun ja palveluiden jatkuminen voidaan varmistaa, kylään tarvitaan lisää asukkaita ja lapsiperheitä. Nuoret ja lapsiperheet, sekä myös osa varttuneemmasta väestä Lue lisää