Vaskiveden ekologisen yhteisökylän suunnittelu käynnistyi

Poko ry on myöntänyt Vaskiveden kyläyhdistykselle rahoituksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on selvittää mahdollisuus rakentaa osuuskuntamuotoisesti Vaskiveden kylälle kymmenelle lapsiperheelle suunnattu omakotitaloalue yhteisö- ja yhteistyötiloineen. Rakennuspaikaksi on valikoitunut Vaskiveden rivitalojen takana oleva noin 4,7 ha peltoalue. Aiesopimus maanomistajan kanssa on allekirjoitettu, joten hanke on voitu käynnistää. Aiottu rakentaminen sijoittuu Vaskiveden oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaiselle AT-alueelle, joka mahdollistaa pientaloasutuksen 2000 m2:n minimitonttikoolla. Suunnittelualueeseen kuuluvalle ranta-alueelle ei kohdistu rakentamista.

  • Virtain Vaskiveden kylä on toistaiseksi säilyttänyt elinvoimaisuutensa. Asukas- ja lapsiluku on laskusuunnassa, kuten muuallakin Virtain kaupungin kyläkunnissa. Kylällä on huoltoasema-minimarket, kahvila-ravintola, kesämakasiini, valokuituverkko sekä pääasiassa maatalouden ja metsätalouden yritystoimintaa. Vaskiveden kouluun/päiväkotiin on juuri tehty mittavat peruskorjaukset, joten olemme luottavaisia, että alakoulun 1–6 luokat säilyvät kylällä keskipitkällä aikajänteellä. Vaskivedellä halutaan vaikuttaa omaan tulevaisuuteen. Mikäli onnistumme hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa, se tuo kylään uusia asukkaita ja auttaa merkittävällä tavalla kylän palvelujen säilymisessä ja kehittymisessä sekä vahvistaa kylän elinvoimaisuutta, kertoo yksi hankkeen keskeisitä puuhamiehistä, Tapani Heinonen.

Juha Heinämäki, joka vastaa pääosin hankkeen suunnittelusta toteaa, että haluamme toimia avoimesti ja hyvässä yhteistyössä koko Vaskiveden kylän ja kaikkien toimijoiden kanssa. On ensiarvoisen tärkeää, että hanke koetaan yhteiseksi ja se hyväksytään laajasti. Tähän mennessä kyläläiset ovat suhtautuneet asiaan ymmärtävästi ja kannustavasti. Virtain kaupunki on keskeinen yhteistyökumppanimme ja maankäytön suunnittelusta on pidetty hyvässä yhteistyössä neuvotteluja kaupungin sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

”On hienoa, että Vaskiveden kyläyhdistys on aktiivinen kylän elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja saanut avustusta ekologisen yhteisökylän suunnitteluun. Suunnitelma on toteutuessaan merkittävä koko kaupungin elinvoimaisuuden näkökulmasta. Toivotaan myötätuulta hankkeelle, toteaa kaupunginjohtaja Henna Viitanen. Kaupunki on viime vuonna panostanut Vaskiveden koulun perusparannukseen ja meidän kaikkien yhteinen toive on, että kouluun riittää oppilaita jatkossakin. Uudet, innovatiiviset avaukset ovat aina tervetulleita, Viitanen lisää. ”

Maankäytön suunnittelua jatketaan kesän aikana. Ensivaiheessa selvitetään, olisiko rakennukset mahdollista toteuttaa massiivihirsirakenteena, joka sopisi mainiosti ekologisuuden teemaan. Hankkeen aikana selvitetään myös energiaratkaisut sekä jätevesiin ja jätehuoltoon liittyvät ratkaisut.

Asuminen perustuisi osuuskuntapohjaiseen malliin. Hankkeen aikana selvitetään rakentamisen toteuttamistavat ja laaditaan perustettavalle osuuskunnalle mallisäännöt. Kesän ja syksyn aikana laaditaan tarvittava markkinointimateriaali, tiedotetaan asiasta ja tehdään koemarkkinointia. Koronatilanteen salliessa tulemme järjestämään kyläläisille ja uudesta asumismuodosta kiinnostuneille info- ja esittelytilaisuuksia eri kanavissa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Heidi Tanhua.

Kylän isännät Antti Sipilä (vasemmalla) ja Juha Heinämäki tarkstelevat Pirkanmaan ELY-keskuksen yhdyskunnat ja luonto-osaston tarkastajan Reijo Honkasen ja liikenteen ja maankäytön asiantuntijan Minna Huttusen sekä Virtain kaupungin kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäisaen kanssa tulevaa omakotitaloaluetta.
Maastokatselmuksen lomassa ehdittiin nauttia kahvit Virtain Portissa. Kuvassa oikealla Virtain kaupunginjohtaja Henna Viitanen, rakennustarkastaja Mika Aalto, ympäristösuunnittelija Sini Yli-Öyrä, Vaskiveden kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Antti Sipilä, Virtain kaupungin tekninen Johtaja Jussi Lähteenmäki , aluesuunnittelija Juha Heinämäki, Vaskiveden kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tapani Heinonen, Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenteen ja maankäytön asiantuntija Minna Huttunen, Pirkanmaan ELY-keskuksen yhdyskunnat ja luonto-osaston tarkastaja Reijo Honkanen sekä Virtain kaupungin kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäinen.

Lisätietoja:

Tapani Heinonen
0400 177 822

Juha Heinämäki
044 775 2836