Random image

Yhteisökylä Waskivesi

Vaskiveden yhteisökylä

Tavoitteena on rakentaa Vaskiveden kylään 10 omakotitaloa lapsiperheille, sekä niihin liittyvät yhteisö- ja yhteistyötilat. Rakennuspaikaksi on valikoitunut kylän keskustassa oleva peltoalue, joka ulottuu kauniiseen Tyrkönlahteen. Alue kooltaan noin 4,7 ha. Alueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava, ja aiesopimus maanomistajien kanssa on allekirjoitettu, joten suunnittelu alueella on mahdollista. Aiottu rakentaminen sijoittuu Vaskiveden oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaiselle AT alueelle, joka on osoitettu kaavassa pientaloasutuksen alueeksi 2000 m2 minimitonttikoolla. Kiinteistön välittömälle ranta-alueelle ei kohdistu rakentamista.

Tähän mennessä suunnittelu on edennyt siten,  että aluesuunnittelu on tehty ja rakennustapa selvitetty. Tavoitteena on, että omakotitalot rakennetaan puurakenteisina ja/tai puupohjaisilla eristeillä, mikä sopii myös kestävän kehityksen teemaan mainiosti. Esiselvityshankkeen aikana on selvitetty myös energiaratkaisut, sekä jätehuoltoon ja jätevesiin liittyvät ratkaisut. Tähän mennessä on myös tutkittu mahdollisuutta rakentaa omakotialue osuuskuntamallin mukaisesti. Hankkeen aikana on laadittu perustettavalle osuuskunnalle säännöt. Omakotialueen lopullinen toteutusmalli ratkaistaan tulevan markkinointivaiheen aikana, ja siinä huomioidaan asiakkaiden palaute.

Tärkeintä on kuitenkin käynnistää alueen koemarkkinointi loppukesän ja syksyn 2022 aikana ja selvittää lapsiperheiden kiinnostusta uudenlaiseen maaseutuasumiseen, ottaen asiasta kiinnostuneet lapsiperheet mukaan suunnitteluun. Toinen tärkeä kohderyhmä ovat alueen yritykset ja yhdistykset, joiden kanssa tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Nimensä mukaisesti yhteisökylän tärkeä toimintaperiaate on, että se toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla tulevien asukkaidensa toiveet huomioiden. Tämän vuoksi kaikki palaute on tässä vaiheessa arvokasta ja tulemme keräämään sitä monin eri tavoin suunnittelun edetessä.

Kyläläiset ovat hankkeen takana laajasti ja sanomattakin on selvää, että yhteistyötä tullaan tekemään heidän kanssaan. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Virtain kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus.